Design a site like this with WordPress.com
Get started

Polisupploppen 2022

Antigen misslyckades polisen med riskbedömningen eller så ville de ha upplopp. Det går alldeles utmärkt förbjuda allmänna sammankomster enl. OL om det finns belägg för att de leder till oordning. Paludan har nekats demonstrationstillstånd i flera år – och nekades nyligen i t.ex. Landskrona – bl.a. av denna anledning.

Polismyndigheten får förbjuda en allmän sammankomst:

om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken…

Ordningslag (1993:1617) 2:25 § 

När han nekades i Malmö senast betonades ordningen. Allmänna sammankomster tilläts annars under ett särskilt regelverk med hänvisning till smittspridning under denna tid. Bokbrännaren har dessutom fått inreseförbud i flera europeiska länder där han har nekats demonstrationstillstånd. Denna hållning gällde också i Sverige.

Malmö-polisen augusti 2020

Malmöpolisen kunde dessutom se att konsekvensen, av det högerextrema bokbålet, var uppmärksammade upplopp i flera städer föregående dagar. Ifall Malmöpolisen inte ville ha upplopp, så har de uppenbarligen tagit en risk som de var fullt medvetna om men inte har kunnat hantera.

Pressen noterade sambandet mellan den högerextrema sammankomsten och oordningen som en direkt följd av den. Hundratals artiklar vittnar om detta. Lokaltidningar rapporterade flera dagar innan om upplopp i Linköping och Expressen beskrev kaoset i termer av “Våldsamma upplopp efter Paludans koranbränningar”. Det råder alltså inga tvivel om att oordnings-kriteriet i OL 2:25 uppfylldes – risken var i princip 100% i direkt anslutning till Malmöpolisens beslut. Som tidigare nekande och inreseförbud runt om i världen visar, identifierades koranbrännaren som ett erkänt hot flera år innan också i Sverige. Därför finns det fog för att även ifrågasätta besluten och förberedelserna i inledningsskedet till 2022 års kalabalik.

Inducerad polarisering hör politiken till, därför är det synd att många i nuläget agerar efter den logikens manus. I Skåne är politiskt motiverade trakasserier och provokationer vardag

Om Malmöpolisen istället antas ha gjort en lyckad riskbedömning, så har de varit väl införstådda med det sannolika utfallet, varför det är en truism att de önskade upplopp i enlighet med den gängse betydelsen av orden risk och sannolikt utfall. PR inför riksdagsvalet och NATO-debatten ligger i sådana fall nära till hands.

I det förra fallet handlar det om en total missbedömning och bristande insatser, i det senare har polisen varit anstiftare. Det finns lagrum för ett ansvarsutkrävande i båda fallen. I nuläget finns dock ingen politisk vilja att ta itu med polisens beklämmande agerande. Politiker har istället i huvudsak varit måna om att ge sitt stöd.

Bokbål är en gammal nazistisk maktdemonstration förknippad med utrotning av oliktänkande och dem som förr i världen kategoriserades som icke-arier, i samklang med rådande rasideologi. Detta sker mot en bakgrund där omkring 1/5 röstar på ett reformerat nazistparti och människor får utstå fascistiska trakasserier dagligen som bl.a. förtäcks med underfundighet. Det sker också i en kontext av högerextrem terror; samt förskönandet av nynazistiska trupper och tidigare ockupationskrig i media. Utöver detta är den vanliga socioekonomiska diskrimineringen och segregationen vardag för många människor.

Dessa faktorer kan aldrig ursäkta kriminella aktiviteter men kan likväl förklara en del av indignationen och generera en diskussion bortom de parametrar som högerextrema har finjusterat.

Inducerad polarisering hör politiken till, därför är det synd att många i nuläget agerar efter den logikens manus. I Skåne är politiskt motiverade trakasserier och provokationer vardag. Utöver andra grova trakasserier, så har jag blivit konfronterad och provocerad i direkt anslutning till politiskt känsliga event, som jag tidigare skrivit om. Nu senast den 14:e april genom stalking.

Uppenbarligen finns extremister åt båda hållen. Det är dessa bokbrännande högerextremister och Malmöpolisen primärt vänder sig till. Finns tack och lov också helt vanliga människor som varken tänker vänta eller tolerera att fascistiska koncentrationsläger eller gaskammare i förlängningen normaliseras bara för att det sker med glimten i ögat.

Published by Manuel Echeverría

Licentiate of Philosophy. Independent Researcher.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: